شرکت ویستا انرژی ارغوان

۰۸:۴۶ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
Avatar

با توجه به استراتژی شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده  برای سرمایه گذاری در  حوزه نفت،گاز و پتروشیمی، شرکت ویستا انرژی ارغوان به منظور سرمایه گذاری در این حوزه  تأسیس گردیده است.

ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤ ـﺼـ ﻮﻻﺕ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻭ ﭘﻠﯽ ﺍﺗﻴﻠﻦ درنظر گرفته شده و شامل واحدهای اتان کراکر ، پلی اتیلن سنگین و سبک نیز می باشد . ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﻃﺮﺡ  ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ 60 هکتار ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

 

 

آدرس :

تهران خیابان ولیعصر، روبروی نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 38

تلفن:

02188651747

 

 

 

 

شرکت انرژی سبز گستر صبا

شرکت پترو فناور گسترجم

شرکت فراز باتری نوین پارسیان

شرکت توسعه کسب و کار و تامین خدمات روز

شرکت ویستا انرژی ارغوان