شرکت ویستا انرژی ارغوان

۱۳:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Avatar

 

با توجه به استراتژی شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده  برای سرمایه گذاری در  حوزه نفت،گاز و پتروشیمی، شرکت ویستا انرژی ارغوان به منظور سرمایه گذاری در این حوزه  تأسیس گردیده است.

ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﯽ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤ ـﺼـ ﻮﻻﺕ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻭ ﭘﻠﯽ ﺍﺗﻴﻠﻦ درنظر گرفته شده و شامل واحدهای اتان کراکر ، پلی اتیلن سنگین و سبک نیز می باشد . ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﻃﺮﺡ  ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ 60 هکتار ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻨﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

 

 

آدرس دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان طالقانی ،خیابان فریمان ، پلاک 24

تلفن:

02166417368

02166414805

تلفکس:

02166417370

www.veapc.ir

 

 

شرکت انرژی سبز گستر صبا

شرکت پترو فناور گسترجم

شرکت فراز باتری نوین پارسیان

شرکت توسعه کسب و کار و تامین خدمات روز

شرکت ویستا انرژی ارغوان

شرکت جاهد بارزگان پیشرو