معارفه جناب آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به سمت معاون مالی و اداری شرکت

۱۲:۵۵ سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مطالب مرتبط

بازدید قائم مقام محترم رئیس سازمان در امور اقتصادی و رئیس امور مجامع شرکتهای وابسته و رئیس اعضای هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده

مزایده املاک شرکت

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ دوازدهم دی ماه

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ هجدهم دی ماه

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ سوم بهمن ماه سال جاری

معارفه جناب آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به سمت معاون مالی و اداری شرکت