تاریخچه

هلدینگ عمران پارس آینده (سهامی خاص) ، در تاریخ 86/07/10  به صورت سهامی خاص تأسیس گردید. این شرکت در ابتدا با سرمایه گذاری در حوزه ساختمان شروع نمود و پروژه های عظیمی نظیر جام جم همت، پردیس، اسلامشهر ، کاشانی ، استخر زیبا کنار ، کاج آبادی ، همت 1، همت 2 ، همت 3 ، سعادت آباد ، ساختمان پور نصاری ، رسالت و سردار جنگل را به اتمام رساند و از سال 1396 با هدف توسعه شروع به سرمایه گذاری در حوزه های معدن، صنعت( پتروشیمی و باتری ) وانرژی های نو  نیز نمود  .