پتروشیمی ارغوان در عسلویه کلنگ زنی شد

مشاهده جزئیات