بازدید قائم مقام محترم رئیس سازمان در امور اقتصادی و رئیس امور مجامع شرکتهای وابسته و رئیس اعضای هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده

مشاهده جزئیات

مزایده املاک شرکت

مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ دوازدهم دی ماه

مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ هجدهم دی ماه

مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه هیئت مدیره مورخ سوم بهمن ماه سال جاری

مشاهده جزئیات

معارفه جناب آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به سمت معاون مالی و اداری شرکت

مشاهده جزئیات