متقاضیان حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری و مشارکت با هلدینگ سرمایه گذاری عمران پارس آینده را دارند،می بایست پس از ثبت نام در سایت(ایجاد پست الکترونیکی و رمز دلخواه) طرح خود را در سامانه سرمایه گذاری بارگذاری نمایند.

ورود


ثبت نام

در صورتی كه هنوز ثبت نام نكرده ايد، گزينه ی ثبت نام را انتخاب كنيد