جلسه هفتگی کنترل پروژه هتل امام علی (ع)۱۴۰۲/۰۵/۲۸

جلسه هفتگی کنترل پروژه هتل امام علی (ع)۱۴۰۲/۰۵/۲۸

جلسه هفتگی کنترل پروژه هتل امام علی (ع) مشهد روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ برگزار شد . در این جلسه مطابق جلسات قبل علاوه بر مدیران و کارشناسان فنی شرکت تیم های پیمانکار و ناظر و همچنین عوامل اجرایی پروژه بصورت مجازی حضور داشتند و مسائل مختلف پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .


28 مرداد 1402 - 21:47