جلسه کمیسیون معاملات ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

جلسه کمیسیون معاملات ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

جلسه کمیسیون معاملات شرکت روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ با حضور اعضا محترم هیات مدیره برگزار شد


30 مرداد 1402 - 18:18