برگزاری اولین مجمع عمومی تعاونی مسکن کارکنان شرکت عمران پارس آینده

برگزاری اولین مجمع عمومی تعاونی مسکن کارکنان شرکت عمران پارس آینده

اولین جلسه مجمع عمومی کارکنان شرکت روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ در محل نمازخانه شرکت با مشارکت اکثریت اعضا برگزار شد و پس از ارائه گزارش هیات موسس درخصوص اقدامات انجام شده جهت ثبت تعاونی ، مطابق دستور جلسه مجمع اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل با رای اعضا از بین کاندیداها انتخاب شدند همچنین در خصوص دیگر موارد دستور جلسه تصمیم گیری شد


30 مرداد 1402 - 18:35