جلسه هفتگی کنترل پروژه چیتگر  ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

جلسه هفتگی کنترل پروژه چیتگر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

جلسه هفتگی کنترل پروژه چیتگر شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ در محل پروژه برگزار شد


04 شهریور 1402 - 16:16