جلسه هفتگی کنترل پروژه هتل امام علی (ع)

جلسه هفتگی کنترل پروژه هتل امام علی (ع)

جلسه کنترل پروژه در دست اجراء هتل امام علی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکار در محل شرکت عمران پارس آینده برگزار گردید.

جلسه کنترل پروژه در دست اجراء هتل امام علی با حضور مدیرعامل محترم شرکت عمران پارس آینده ، معاونین ،مدیران و کارشناسان حوزه های برنامه ریزی ، اداری پشتیبانی و فنی مهندسی در محل اتاق جلسات شرکت برگزار گردید .

همچنین گزارش دهی این جلسات با حضور عوامل اجرایی در کارگاه به صورت آنلاین برگزار می گردد.


30 دی 1402 - 16:58