معارفه سرپرست جدید معاونت فنی شرکت

معارفه سرپرست جدید معاونت فنی شرکت

در تاریخ چهارشنبه  1403/03/09 در جلسه ای با حضور مدیرعامل ، مدیران و پرسنل واحدهای فنی و برنامه ریزی  از زحمات و تلاشهای آقای مهندس دزفولی در زمان تصدی مسئولیت معاونت فنی تقدیر شد . همچنین آقای مهندس رضایی بعنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شدند .


19 خرداد 1403 - 12:22