جام جم پردیس
پایان یافته 31 فروردین 1402 - 21:56
221

جام جم پردیس

پروژه 112 واحدی جام جم پردیس

مساحت زمین :9851/42 متر مربع

زیر بنای مفید : 11620 متر مربع


عمران پارس آینده (سهامی خاص)
تاریخ شروع: 16 فروردین 1393
تاریخ پایان: 21 فروردین 1395
تاریخ بهره برداری: 01 خرداد 1395

آخرین پروژه ها

در حال اجرا 20 خرداد 1402 - 10:28
در حال اجرا 01 اردیبهشت 1402 - 15:00
پایان یافته 01 اردیبهشت 1402 - 14:45
در حال اجرا 01 اردیبهشت 1402 - 14:26
پایان یافته 01 اردیبهشت 1402 - 13:58